สถานบริการตรวจวิเคราะห์โรคครบวงจร
ภายใต้การควบคุมและการดำเนินงานของเทคนิคการแพทย์
ตลอดเวลาทำการ

 

ตรวจหาเชื้อโรคไข้เลือดออก

 

เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไข้เลืือดออก คลิ๊ก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

AIDS-HIV

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stroke

Posted in Uncategorized | Leave a comment

มะเร็งเต้านม

Posted in Uncategorized | 2 Comments

บุหรี่เลิกยาก แต่เราเชื่อว่าคุณเลิกได้


 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โรคอัลไซม์เมอร์ รู้ทัน ป้องกันได้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทำความรู้จักกับไวรัสเมอร์ส-โควี พร้อมแนวทางการป้องกัน

Credit:ในภาพ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ตรวจติดตาม โรคแพ้ภูมิตัวเอง Systemic Lupus Erythematosus (SLE) หรือรู้จักกันในนาม “โรคพุ่มพวง”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ตรวจติดตามอาการภูมิแพ้ Allergy Screening

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โปรแกรมตรวจสุขภาพเม็งรายแล็บ

เม็งรายแล็บ

ขอดูแลสุขภาพท่านด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ

กรุณาคลิ๊ก

Posted in Uncategorized | 4 Comments