คุณรู้จัก “ก๊าซพิษที่ได้รับฉายาว่าเป็น นักปลิดชีพเงียบ (Silent killer)” มากน้อยแค่ไหน???

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ถือได้ว่าเป็นก๊าซพิษที่ได้รับฉายาจากทั่วโลกว่า “นักปลิดชีพเงียบ” ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส จึงสามารถแทรกตัวอยู่ได้ในอากาศโดยเราไม่รู้ตัวว่าเป็น อันตราย และเมื่อมีการสูดดมเข้าไป ก๊าซจะถูกดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในขณะที่ผ่านปอด และสามารถรวมกับสารฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่า ออกซิเจน ถึง 200 เท่าเกิดเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน (COHb) ซึ่งลดความสามารถของเม็ดเลือด แดงในการเป็นตัวนำออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ทำให้ร่างกายได้ รับออกซิเจนลดลง เกิดอาการปวดหัว หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน และ อาจถึงตายได้ถ้าได้รับในปริมาณมาก
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซชนิดหนึ่งที่พบในบรรยากาศโลก มีความเข้มข้นเฉลี่ยน้อยกว่า 0.1 พีพีเอ็ม โดยทั่วไปเกิดจากการเผาไหม้สารอินทรีย์จำพวกคาร์บอน เชื้อเพลิง หรือสารไฮโดรคาร์บอนในบริเวณที่มีอากาศจำกัด แหล่งกำเนิดสำคัญ คือ เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม หรือ ก๊าซธรรมชาติไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังสามารถก่อให้เกิดก๊าซพิษนี้ด้วย

ปัจจุบัน นิยมตรวจวัดระดับของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลจากการเลิกสูบบุหรี่ วิธีการตรวจวัดอาจทำได้โดยการเจาะเลือด เพื่อวัดระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ความแม่นยำ และให้ผลทางการแพทย์ที่แน่นอน หรือการตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจ (Breath carbon monoxide) ซึ่งวิธีนี้สะดวก ง่ายและให้ความแม่นยำสูงเช่นกัน

 

 

เราสามารถหลีกเลี่ยงจากก๊าซพิษนี้ได้อย่างไร

1. ดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ จากการวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เลือดมีปริมาณคาร์บอกซีฮีโมโกลบินสูง
2. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในบริเวณที่มี CO สูง เช่น ริมถนนที่การจราจรหนาแน่น
3. ควรหลีกเลี่ยงการสัญจรที่มีการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ เด็กเล็กและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
4. ควรระมัดระวังการใช้ เตา ตะเกียง เครื่องทำน้ำอุ่น และอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด ควรจัดให้อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
5. หมั่นตรวจเช็คสภาพท่อไอเสีย เพราะอาจมีการรั่วไหลของก๊าซพิษนี้มาสู่บรรยากาศ

Comments are closed.