การเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือด

 

 

      การเตรียมตัวเองก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ มีเป้าหมายเพื่อประกันคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ ให้มีความสมบูรณ์เหมาะต่อการตรวจวิเคราะห์ และทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องมากที่สุด กรณีที่มีการนัดล่วงหน้า ในวันที่มาเจาะเลือดควรสวมเสื้อที่สบาย และสะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 

รายการตรวจที่ควรมีการเตรียมตัวมาก่อน

การน้ำตาลในเลือด (FBS) ไขมันในเส้นเลือด (Lipid Profile)

ควรงดอาหารก่อนการเจาะเลือด อย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง

การตรวจไขมันชนิด ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) และไขมันชนิดเลว (LDL-C)

งด Alcohol ก่อนการเจาะเลือด 72 ชั่วโมง

การตรวจเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)

ควรทานอาหารที่มีกากอาหารสูง ก่อนการเก็บอุจจาระ 2 วัน หลีกเลี่ยงทานอาหารเนื้อที่ไม่สุก ผลไม้ ผักดิบที่มี Peroxidase สูง เช่น แคนตาลูป บรอคโคลี่ และงดยาตามคำสั่งแพทย์

การตรวจ Urine VMA, 5-HIAA

ควรงดรับประทาน กาแฟ ชา กล้วยหอม ช็อกโกแลต วนิลา ก่อนเก็บปัสสาวะ 3-4 วัน และให้หยุดยา Aspirin, Blood-pressure reducing drugs ก่อนเก็บปัสสาวะ 3-4 วัน

Comments are closed.