เม็งรายแล็บ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้การควบคุมและการดำเนินงานของเทคนิคการแพทย์ ตลอดเวลาทำการ
Quality
Standardized
Reasonably priced

You'll love our Laboratory. Check it out!

Our Services

HEALTH INFORMATION

SEE MORE